BOKSTAVEN C

Klikk på biletet. Sei gjerne ordet høgt for deg sjølv, før du klikkar!