Om Cappelens ABC

 

Cappelens ABC Lesebok 

Cappelens ABC er et nytt ABC-verk som legger vekt på en helhetlig, systematisk og differensiert lese- og skriveopplæring for 1. og 2. trinn. Lek, samtaler, lytting, sang og eksperimentering med språket er viktige virkemidler i prosessen.


Læreverket består av:

  • Elevbok 1, 2, 3 og 4
  • Bildebok 1, 2 og 3
  • Lesebok
  • Oppgavekort
  • Cd
  • Alfabetplansjer
  • Lærerens bok
  • Nettsted

 Læreverket har langsom progresjon, tydelig differensiering og en svært oversiktlig struktur. Det inneholder klare delmål som munner ut i læreplanens kompetansemål etter 2. trinn.