Om forfatterne

Anne Lise Aasgaard Solli er lærer og spesialpedagog med flere års erfaring i lese- og skriveopplæring. Hun er en erfaren kursholder innenfor veiledet lesing og arbeider med kartlegging og organisering av undervisning med elever i mestringsgrupper.

Sissel Holt Johansen har lang erfaring som lærer på småskoletrinnet og arbeider i dag som ren leselærer. Hun har holdt kurs i tilpasset opplæring og har i flere år arbeidet som konsulent for Cappelen.