For læreren

For å gjøre det enkelt for elevene å orientere seg på nettstedet har vi lagd illustrasjoner for å symbolisere ulike oppgavetyper.

Setninger

 • Skriv inn
 • Flytt inn
 • Skriv svar til bildet

Spill

 • Hangmann
 • Bildequiz
 • Memory


Finn svar

 • Flervalg
 • Kryssord

Sortere

 • Sortere
 • Knytt sammen med linjer
 • Bildeoppgave
 • Finn rekkefølgen